Guider

Simp

Simp/ SimpPro är ett program som krypterar dina meddelanden i sk. ”Instant Messaging”-program, exempelvis MSN eller ICQ. SimpPro har stöd för ett antal program, och tur nog är det riktigt lätt att använda! Uppmana alla dina vänner att installera programmet, så kan ni med ett knapptryck första gången ni kommunicerar börja kryptera all data mellan er.

Simp finns i två versioner – en gratisversion, och en ”pro”-version som har stöd för kryptering av fler än en ruta i taget, samt kryptering av överförda filer. Installationen av pro-versionen och gratisversionen är i princip identisk.

Torrentlänk till pro-versionen (rekomenderad)

Länk till gratisversionen (kom ihåg, den krypterar max en ruta, dessutom krypteras inte filöverföringar)

Installera programmet genom att dubbelklicka på installationsfilen (‘SimpPro 2.2.12.msi’). Klicka ”next” till du får upp en ruta som frågar om vilka plugin du vill installera. Du kan kryssa ur ”Message logging plugin” om du vill. PGP plugin behöver du inte heller.

Fortsätt klicka ”next” till du får välja vilka IM-program du vill låta kryptera. Välj alla de program du använder, samt gärna de program du tror dig kan tänka använda i framtiden.

Fortsätt klicka ”next”. Du behöver inte registrera produkten men om du installerar pro-versionen, så kommer en ”Activation form” fram. Du kan skriva in exempelvis:

name: abc

company: abc

activation code: P1ALWS4I9SZQH76JM8ZF4MT9E

Fortsätt klicka ”next”. Under Cipher Selection, kan du välja namn på nyckeln. De andra inställningarna behöver du inte ändra. ”RSA – 2048 bits” är väldigt bra kryptering.

Fortsätt klicka ”next”. Hitta på ett lösenord, och skriv in det. Lösenordet bör vara på minst 12 bokstäver/siffror. Glöm inte bort det!

Fortsätt klicka ”next”. Flytta runt muspekaren i fönstret och klicka sedan på ”Ok”

Nu är installationen klar! Om du har installerat logging-pluginet, bocka ur rutan ”logging” som ses här på bild. Att lagra någon annan människas konversation är olagligt om du inte i förväg berättar att du lagrar.

När du startar en konversation med någon annan som har Simp så kommer Simp att fråga dig om du vill godkänna denna persons nyckel. Tryck ”accept”, så sparas nyckeln. Du behöver bara göra detta en gång per kontakt.

Som standard så visas okrypterad text i rött och krypterad text i grönt. Vill du ändra dessa färger, eller ta bort denna färgvisning, kan du ändra det i inställningarna. Rekomenderat är att du stänger av ljud också.

Stöter du på något problem? Skriv en kommentar till den här sidan så kan jag (och andra) försöka hjälpa dig. Påpeka gärna om något är oklart!

WASTE

WASTE är ett sk. Darknet-program. Med hjälp av WASTE kan man kommunicera samt skicka filer fullt krypterat och väldigt säkert. Alla överföringar i WASTE görs krypterat. Det som gör WASTE speciellt är att det inte finns en enskild person som håller i servern – alla i ett nätverk är anslutna mot varandra. Det innebär att man inte kan stänga ner nätverket på något annat sätt än genom att användarna tar bort varandras ”nycklar”.

Den version som kommer att användas i den här guiden är WASTE Again 1.7.3, vilket installeras på Windows XP. Installationen är i princip identisk på Windows Vista. Ni med Linux eller Mac OS X får tyvärr kompilera era egna versioner, hur man gör detta kommer kanske senare.

Projektets hemsida, nedladdningslänk (välj ”WASTE again (Win32)”, WASTE.1.7.3.build_???.zip)

Öppna zipfilen (om du kör Windows XP eller Windows Vista är det bara att dubbeklicka på filen) och kopiera installationsfilen till det ställe du vill installera waste. Du kan skapa en mapp i C:\ (öppna den här datorn, dubbelklicka på (C:), högerklicka på ett tomt ställe och välj Nytt>Mapp) och kalla den för Waste.

Dubbelklicka på WASTE-filen och flytta sedan runt musen slumpvis.Slumpande

Skriv sedan in det användarnamn du vill använda. Välj något du gärna använder under en längre period. Under Real name kan du skriva in vad som helst. Connection speed kan du ändra om du vill, men det behövs troligtvis inte. Om nätverket du vill ansluta till/skapa har ett nätverksnamn kan du skriva in det här.

Nu måste du skapa en ”public key” (publik nyckel). Klicka på ”Run key generator…”

Skriv in ett lösenord. Lösenordet bör vara på minst 12 tecken , gärna mer. Se till att komma ihåg det, men låt det inte vara ett ord eller liknande! Key size behöver du inte ändra på, 2048 bitar är mycket säkert. Ett högre värde försämrar hastigheten avsevärt. Klicka till sist på ”Generate” och vänta tills nyckeln är färdiggenererad. Klicka sedan på ”Copy my public key to the clipboard”. Nu kan du skicka vidare nyckeln till den du vill ansluta till (genom att trycka på CTRL-V när du är i en textruta så klistrar du nu in din public key). Undvik att posta din nyckel på ”offentliga” platser. När/om du har fått en nyckel från någon annan, klicka på ”Import public keys…” och skriv in nyckeln.

Nu ska du välja var filerna du laddar ner från WASTE ska hamna, samt om du vill lägga till någon mapp att dela ut. Dela gärna ut saker som du vill att andra ska kunna få tillgång till, men dela inte ut hela din hårddisk.

Nu startar själva programmet. Om du vill ansluta till någon annan så måste du ha en ip-adress (ip-nummer). Fråga den du vill ansluta till om vilket ip-nummer han/hon använder. Om du gör ett nytt nätverk, så kan du få reda på din ip-adress på flera sätt – ett av de enklaste är att surfa in på www.getip.com (din ip-adress står längst uppe åt vänster). Skriv in ip-adressen i rutan och klicka på blixt-ikonen (en dator med en blixt). Du bör sätta ”Maintain # connections” till ungefär hälften av hur många som är anslutna till nätverket. Annars finns det en risk att du kastas ut tillfälligt om personen du är ansluten till stänger ner programmet.

Nu bör du vara ansluten till någon. Om det finns några öppna rum så syns de nere i huvudrutan. Du kan gå in på de rummen genom att dubbelklicka på namnet.

Om du vill skapa ett nytt rum eller ansluta till ett hemligt rum, klicka på knappen längst åt höger i huvudrutan (en bild med tre människor och en textbubbla). Skriv sedan in namnet på ditt rum och klicka på ”Join”. Namnet måste börja med # eller &. Om rummets namn börjar på # så är det synligt för alla i nätverket. Om namnet börjar på & så är det ”hemligt” för alla som inte vet namnet på rummet.

I chattfönstret kan du skriva ett antal olika kommandon. Här kommer en lista över kommandon som är extra intressanta:

 • /join <kanalnamn>. Byt ut <kanalnamn> mot namnet på kanalen (glöm inte # eller & först!). Ansluter till en kanal.
 • /me <text>. Sätter in ditt namn allra först. Kan användas som ett alternativ till *-tecknen (*jag gör något*).
 • /search <sökterm>. Byt ut <sökterm> mot det du vill söka efter. Söker igenom alla utdelade filer hos andra användare efter filer som har <sökterm> i ordet.
 • /crypt <användarnamn>. Byt ut <användarnamn> mot namnet på en användare. Öppnar en privat chatt med någon, informationen krypteras då direkt via er.


Stöter du på något problem? Skriv en kommentar till den här sidan så kan jag (och andra) försöka hjälpa dig. Påpeka gärna om något är oklart!

Truecrypt

Kommer snart! Extremt säker kryptering av enskilda filer samt hela systemhårddisken.

TrueCrypt är ett program för att kryptera filer. I de senaste utgåvorna kan man även kryptera hela systemdisken. TrueCrypt brukar ses som en av de säkraste programmen som finns, bland annat då det är helt öppet (vem som helst kan se hur TrueCrypt är gjort, så eventuella fel kan snabbt synliggöras och åtgärdas).

Ladda ner programmet här. Det är helt gratis att använda. Programmet finns till Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Mac OS X samt Linux (färdigkompilerat för openSuSe och Ubuntu). När du laddat ner programmet, dubbelklicka på filen för att installera det. Du behöver inte ställa in något speciellt i installationen – klicka bara vidare. När installationen är klar, starta programmet.

Den här guiden ska gå igenom hur man skapar en krypterad ”filcontainer” i TrueCrypt.

En filcontainer är en fil som kan innehålla andra filer. För att kunna öppna filcontainern, måste man ha TrueCrypt, och skriva in lösenordet.

För att skapa en krypterad filcontainer, klicka på ”Create Volume” i huvudmenyn.

Välj sedan ”Create a file container”.

Nu får man välja om det ska vara en ”vanlig” filcontainer, eller en filcontainer med dubbla lösenord. Om man väljer en filcontainer med dubbla lösenord så måste man ha ett av lösenorden för att komma åt en del av containern, men för att komma åt hela containern behöver man ha ett annat lösenord. I den här guiden kommer vi att göra en vanlig filcontainer.

Välj ”Standard TrueCrypt volume” och klicka på next.

Nu måste du välja var du vill spara containern. Du kan flytta den precis som en vanlig fil sedan. Klicka på ”Select file…”

Gå till mappen du vill spara din filcontainer i, skriv in ett namn på filen (du kan ändra namnet senare på precis samma sätt som du byter namn på vanliga filer) och tryck på Spara. Tryck sedan Next.

Klicka på next igen. Nu får du välja vilken kryptering du vill använda. Du kan välja ”Serpent-Twofish-AES” om du vill ha extremt hög säkerhet, men det kräver tre lösenord. Troligtvis duger AES, som är det förvalda alternativet. Då behövs bara ett lösenord. Klicka på next.

Nu ska du välja storlek på containern.

Om du bara har tänkt spara några få dokument, så bör 10 MB vara mer än tillräckligt. En mp3-fil ligger på runt 5 MB/st, ett album på 70 MB. En långfilm ligger vanligtvis på mellan 700-4400 MB. Om du har containern på ett usb-minne, så kan du göra den lite mindre än storleken på usb-minnet. När du skrivit in storleken, klicka på next.

Nu måste du välja ett lösenord. Ditt lösenord bör vara minst 12 tecken långt (gärna längre!). Du bör blanda bokstäver och siffror. Klicka sedan på next. Om du har under 20 tecken så kommer TrueCrypt att varna att det kan vara osäkert – klicka Ja.

Flytta runt musen i fönstret i några sekunder. Klicka sedan på ”Format”. TrueCrypt skapar nu filcontainern – det kan ta ett litet tag.

Tryck ”Ok” och sedan ”Exit” (sålänge du inte vill skapa fler filcontainers). Du är nu tillbaka vid huvudmenyn.

För att öppna en filcontainer, starta TrueCrypt. Klicka på en enhet i menyn – exempelvis N:

Klicka sedan på ”Select File…” och välj din filcontainer. Klicka sedan på ”Mount”. Skriv in lösenordet till filcontainern och klicka på ok.

Nu kommer filcontainern att vara laddad så att det ser ut lite som en hårddisk. Öppna Den här datorn (om du kör Windows XP) och öppna sedan enheten du valde. Här kan du sedan kopiera in sakerna du vill kryptera.

När du inte längre vill ha filcontainern öppen, kan du gå till Truecrypt och klicka på knappen ”Dismount All”. Om du startar om datorn så kommer du att behöva skriva in lösenordet igen.

Om du vill skicka sakerna du lagt in i filcontainern – skicka hela filcontainern. Lösenordet kan du berätta vid ett annat tillfälle. Även om överförelsen kopieras av någon annan, så måste man ha lösenordet för att kunna öppna filcontainern för att se vad som finns i den.

All text tillgänglig under GNU Free Documentation License 1.2

Annonser

34 Responses to Guider

 1. Argos skriver:

  Bra guider!

  Många kommer tyvärr ha användning för det här

 2. skyddadig skriver:

  Tack för tipsen!

 3. Ronny skriver:

  Toppen. Ska studera, och ladda ner. Big THANKS !!!

 4. skyddadig skriver:

  Argos: Tack! Vad menar du med ”tyvärr”? Det är väl bra att människor lär sig att skydda sig!
  Om du tänker på att kriminella och andra kommer att missbruka detta, så glöm inte att de som håller på med sådant redan lär redan veta hur man krypterar.
  De som inte krypterar idag är svenssons – och det måste det bli ändring på!

 5. Sidola skriver:

  Skyddadig: Han menar nog att de är synd att vi ska behöva ta till sånt här för att vi har en sjuk regering.

 6. onasut skriver:

  Egentligen är det väl bara bra att folk lär sig att skydda sin kommunikation? Det finns ju mer illasinnade element än FRA där ute och det är ju knappast svårt att snappa upp oskyddad trafik.

  http://www.downloadry.com/most/msn-monitor/

  Vill du kunna skriva vad du vill över MSN eller AIM utan att censur på serversidan filtrerar bort vissa meddelanden? Tidigare försvann meddelanden som innehåll länkar till en viss toppdomän men kritiken var kraftik och idag tillåts .info-länkar igen.

  http://digg.com/software/Microsoft_censors_MSN_Messenger

  Mer om fördelarna med off-the-record återfinns via nedanstående länk.

  http://onasut.wordpress.com/2008/02/08/off-the-record-instant-messaging-privacy/

 7. Anonym skriver:

  Synd att Simp kräver att alla man chattar med har det.

  Varför är det mellanrum mellan bokstäver efter m:en?

 8. daniel skriver:

  jag får inte upp om ja ska godkänna eller inte på simp?

  ja får upp att adress@hotmail.com is unecrypted….kan tryck på options men igent mer?

 9. skyddadig skriver:

  Daniel – personen du pratar med måste också ha krypterat. Be personen du pratar med att installera Simp. Varför inte länka till den här guiden?

 10. Rick skriver:

  Hej. Försöker inst. True Crypt, men kommer inte vidare från ” Volyme Location” ? Det står alltid att kan inte hitta filen??? Vad gör man ; ) ps, har skrivit filnamnet där jag skulle

 11. Rick skriver:

  Nu funkar det. Hade skrivit fel på ett ställe

 12. st*Hassan skriver:

  Allt detta är helt onödigt, kryptering. Varför, undrar du säkert, vad är det FRA har som inte du har, en superdator, en beräkningsdator för att knäcka kryptering lätt.

  FRAs Superdator ligger på Elfte plats bland de snabbaste superdatorerna i Världen.
  http://www.top500.org/country/197

  FRA köper in superdator från HP – 182 Terraflops.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/datorer/article44341.ece

 13. skyddadig skriver:

  st*Hassan – Ja, FRA har superdatorer, men det innebär inte att de kan knäcka vad som helst.
  Här finns några exempel på uppskattningar av FRAs dator: http://www.aliceochbob.se/teori.html

  Tillräckligt bra kryptering tar fortfarande flera år att knäcka, läs gärna på https://skyddadig.wordpress.com/varfor-skydda-sig/

 14. hetzz skriver:

  va nice, har letat efter en post i den här stilen, så man slipper sitta och förklara för varenda jäkel hur de ska göra. Det brukar resultera i kommentarer som ”orkar inte, blev krångligt” och liknande. Nu står det ju tillomed på svenska.

 15. Rick skriver:

  Nu har dom stängt ”Stoppa FRA” sidan den första på google. Jag kommer inte in i alla fall

 16. skyddadig skriver:

  Rick: huh? stoppafralagen.nu funkar utmärkt.

  hetzz: Tack! Precis det var mitt mål.

 17. robostar skriver:

  Tack för den! Simp funkar bra. Det drar iofs lite minne och cpu, men det kan det väl vara värt. Enda problemet som återstår är att få ens kontakter att installera Simp. Många bäckar små, som man brukar säga.

 18. LC skriver:

  Waste är grymt, har använt det i flera år nu… Dessutom går vårt lilla nät ner till Tyskland så gränsöverskridande trafik finns det gott om.

  Men jag har ett stort problem med Waste. Jag lyckas inte installera det på linuxsidan i Ubuntu. Har tagit tag i det titt som tätt i flera år utan att lyckas. Waste verkar för övrigt inte vara så bra underhållt. Kanske beror på att det inte finns så många användare, men det lär väl bli ändring nu…

  Så jag efterlyser följande:

  – En guide för installation i Ubuntu, gärna Mac också om nån kan.
  – Ett annat bra fildelningsprogram som funkar i de tre stora OSn utan problem.

  Jag tror att det är viktigt att det funkar på alla plattformar. Allt blir då smidigare om man vill få med alla man känner… Waste har det mesta men kan kanske vara lite mer användarvänligt. Det var lite klurigt att få farsan att fatta det…

  Kryptera mera….

  /LC

 19. skyddadig skriver:

  LC: Jo, WASTE är väl inte det mest livligaste projektet. Kolla in version 1.7.3, om du inte gjort det.
  Skriv här på sidan om ni vet hur man kompilerar WASTE till Ubuntu!

 20. […] OpenPGP är bra för att kryptera epost meddelanden. För att läsa mer hittade jag en bra sida:https://skyddadig.wordpress.com/guider/ […]

 21. LC skriver:

  skyddadig: jo tänkte göra det men jag antar att det är samma problem för mac och linux…

  1.5 funkar ju i wine, men tyvärr så hänger det sig titt som tätt och då är en ominstallation enda lösningen. Det blir lite jobbigt i längden…

 22. John skriver:

  Jag har simp på datorn nu. Men ska den verkligen med automatik dela med sig av min nyckel till alla som har simp och är på min msn? För de gör de. Jag får automatiskt min polares nyckel och han får min när jag installerat simp. De känns lite osäkert eller? Borde man inte få välja att skicka sin nyckel till respektive person?

 23. skyddadig skriver:

  John: Ni måste båda först acceptera varandras nycklar. Att ni skickar era publika nycklar spelar ingen större roll, de är just publika.

 24. onasut skriver:

  Johan: För att undvika att bli utsatta för en man-in-the-middle-attack bör ni på säker väg verifiera varandras fingeravtryck. Ett bra tillfälle att verifiera är när man träffas irl.

 25. Bra men IDIOTISKA bilder på trucrypt skriver:


  Minst 30 bokstäver siffror tecken, annars går det lätt att knäcka..
  på bilden använder du 7st vilket är max någon vecka med bruteforce..

  30st tecken ger dig en kryptering som tar flera åratal att knäcka..

  Annars var guiden mycket bra

 26. TrueCrypt info på Svenska skriver:

  Hej alla TrueCrypt kunniga. Jag undrar en del saker och det är:
  1. Hur gör man för att kryptera HELA datorn totalt, finns det någon mer svensk förklarning någon annanstans, som på denna sidan?
  2. Kan man kryptera alla hårddiskar och windows partitationen, så att när man loggar in med ETT lösenord på sin dator ser till att TrueCrypt låses upp för hela datorn (tre hårddiskar och windows partitationen)och att man sen jobbar i en slags krypterings värld? Utan att behöva göra flera krypteringar på flera hårddiskar med olika lösenord. Eller det kanske är så att man måste göra en kryptering var för sig på respektive hårddisk och dessutom för windows partitationen för sig? Så om jag har tre hårddiskar så blir det alltså totalt fyra lösenord och fyra krypteringar totalt. Eller är jag helt ute och cyklar?
  3. Om man nu jobbar i denna krypterings tillstånd (TrueCrypt mountad), om en hacker tar sig in i min dator medan jag är inloggad på min dator, kan de då se allt som jag ser? Eller är det så att de först måste ha lösenordet själva för att se det jag ser? Kanske det är så att de inte kan se min information på datorn, utan endast om jag har en del av datorn krypterad, en såkallad kontainer och ännu inte har öppnat den (ej mountad)?
  4. Om man nu har krypterat hela datorn (eller en del av hårdisken, en såkallad kontainer) och sen sparar t.ex. dokument från krypterat område (container eller hela datorn) på backup skiva. Måste man då ha TrueCrypt till hands för att öppna den filen låt säga på en annan dator? Eller hur funkar det?

  Tackar för svar, ha det.

 27. TrueCrypt info på Svenska säger skriver:

  5. Jag glömde att fråga hur lång tid tar krypteringen egentligen på låt säg en 500Gb hårddisk?

  Tackar för svar, ha det.

 28. […] kommer använda mig av Simp för MSN konversationer, gör det du med! För email kommer jag börja kryptera alla meddelanden med […]

 29. Tupeenten-online skriver:

  god start

 30. buffé skriver:

  Quality work, pleased to have discovered this place on blogs
  list. This is the type of info that should be distributed
  around the web. It’d be great to see material like this on web 2.0 site list. It’s a shame
  that search engines aren’t giving wordpress.com a higher ranking. If you’re interested, please come and read my web site.
  Kudos

 31. Betsy skriver:

  Hi would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m
  looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: