Nätverket Svart Måndag öppnar sin hemsida

juni 29, 2008

Idag öppnade nätverket Svart Måndag sin hemsida, som går att hitta på www.svartmåndag.se

Tyvärr finns bara ett forum uppe just nu.

Saxat från Svart Måndags facebooksida:

Svart Måndag är inte bara ett event. Inte bara en demonstration på måndag den 23 juni 2008. Namnet markerar sorg över vad som skett med vår demokrati.

Det markerar också startskottet för ett nytt nätverk, en ny partipolitiskt obunden organisation som kommer att arbeta för att riva upp den nya lagen innan den hunnit träda i kraft.

Vi arbetar för att åstadkomma fler events på flera håll i landet under en lång tid framöver. Vårt mål är att fälla lagen eller fälla regeringen. Whichever comes first.

Vi värnar medborgarnas rätt till frihet, integritet, demokrati, brevhemlighet och meddelarskydd.

Förhoppningsvis blir det något av nätverket.

Annonser